Εθνικό Κτηματολόγιο

από e-mail προς την ιστοσελίδα μας :

Εκ μέρους της κοινοπραξίας «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α.Ε. – ΨΑΡΡΑΣ Ι.» αναδόχου της Μελέτης Κτηματογράφησης για την ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου στην περιοχή, σας αποστέλλουμε το εξαιρετικά σημαντικό για τους πολίτες πίνακα με τις ημερομηνίες ενημέρωσης για τον μήνα Σεπτέμβριο και παρακαλούμε για την δημοσίευση του.

μμ3-9-2009-1.59.20 πμ7-2-2015-12.54.09 πμ3-2-2016-7.19.53 μμ9-2-2016-4.56.23 μμ2-11-2018-2.24.05 μμ

Comments are closed