Εθνικό Κτηματολόγιο

1. «ΔΗΜΟΙ: ΖΗΡΟΥ, ΠΑΡΓΑΣ & ΠΡΕΒΕΖΑΣ, από 30 Οκτωβρίου 2018 έως 30 Ιανουαρίου 2019

Υποβολή Δηλώσεων Ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο »

2.  από e-mail προς την ιστοσελίδα μας :

μμ3-9-2009-1.59.20 πμ7-2-2015-12.54.09 πμ3-2-2016-7.19.53 μμ9-2-2016-4.56.23 μμ2-11-2018-2.24.05 μμ

Comments are closed