Τοπική Αυτοδιοίκηση

.

Στις 13-10-1912 η Λάκκα απελευθερώθηκε από τους Τούρκους.
Με το Δ. 7- Αυγούστου-1919 δημοσιεύθηκε η σύσταση των Δήμων και Κοινοτήτων της περιοχής, που είχε ως εξής (σελ. 1302 (Φ.Ε.Κ. αριθ. φύλλου 181/ 14-8-1919 τεύχος Α΄): αναγνωρίζεται σαν κοινότης το Νικολίτσι και η Νάσσαρη συνοικισμός του Νικολιτσίου.
Αλέξανδρος, βασιλεύς των Ελλήνων, έχοντες υπ’ όψιν τα άρθρα 1-6 του νόμου 1051 της 13-11-1917 «Περί συστάσεως και διοικήσεως δήμων και κοινοτήτων εν ταις Νέαις Χώραις» προτάσσει του Ημετέρου επί των Εσωτερικών Υπουργού αποφασίζομεν και διατάσσομεν:
Αναγνωρίζονται κοινότητες εν τω Ν. Πρεβέζης
Α: εν τη Υποδιοικήσει Πρεβέζης:
………………………………………
25) ο συνοικισμός Νικολίτσι υπό το όνομα «Κοινότης Νικολίτσι» και με έδραν τον ομώνυμον συνοικισμόν. Προς την κοινότητα Νικολίτσι ενούται και οι συνοικισμοί Ντάρα και Νάσσαρη.
Εν Αθήναις 7-8-1919
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Ο επί των Εσωτερικών Υπουργός
Κ. Δ. Ρακτιβάν».

Στις 2-3-1926 με Διάταγμα το οποίο δημοσιεύτηκε στις 6 Μαρτίου 1926 (Φ.Ε.Κ. Αριθ. Φύλλου 81/6-3-1926 τεύχος Α΄) ο συνοικισμός «Νάσσαρη» απεσπάσθη από την Κοινότητα Νικολιτσίου και αναγνωρίσθηκε ως ιδία κοινότητα. Με το Δ. 1-4-1927 (Φ.Ε.Κ. αριθ. φύλλου 76/2/5/1927 τεύχος Α΄) ως θεσμοθέτημα, φέρον χρονολογία κυρώσεως την 1-4-1927 μετονομάστηκε σε Άσσος (η).
Μέχρι 31-12-1998 ήταν ανεξάρτητη κοινότητα. Κατά τη διοικητική διαίρεση της Ελλάδας με το σχέδιο «Καποδίστριας» και για μια δωδεκαετία, από 1-1-1999 μέχρι 31-12-2010, ο Άσσος ανήκε στο τοπικό διαμέρισμα Άσσου, του Καποδιστριακού Δήμου Θεσπρωτικού με έδρα το Θεσπρωτικό. Από 1-1-2011 μέχρι σήμερα ο Άσσος (τοπική κοινότητα Άσσου-Δημοτική ενότητα Θεσπρωτικού) ανήκει στο Δήμο Ζηρού της περιφερειακής ενότητας Πρέβεζας που βρίσκεται στην περιφέρεια Ηπείρου σύμφωνα με τη διοικητική διαίρεση της Ελλάδας, όπως διαμορφώθηκε με το πρόγραμμα «Καλλικράτης». Έδρα του Δήμου Ζηρού είναι η Φιλιππιάδα και ανήκει στο γεωγραφικό διαμέρισμα Ηπείρου.

Σε επιστολή, υπό τύπον εξουσιοδοτήσεως «προς τον εν Φιλιππιάδι Μητροπολιτικόν Επίτροπον και έντιμον Δημογεροντία», με ημερομηνία 2 Φεβρουαρίου 1888 γίνεται γνωστό ότι οι επιτετραμμένοι των χωρίων της Λάκκας συγκεντρώθηκαν στα Λέλοβα στις 29 Ιανουαρίου 1888 και εξέλεξαν ταμία και επιτρόπους για τις Ιερές Μονές Προφήτου Ηλία και Καστρίου. Επιτετραμμένοι εκλογείς από το χωρίον Νάσσιαρης είναι οι: Πάνο Γιαννάκης, Βάση Κώστας και ο Μουχτάρης (πρόεδρος) του χωριού Κολιό Κωνσταντής (Κατσάνος Νικόλαος του Κωνσταντίνου). «Οδ. Μπέτσου Λέλοβα (Το σημερινόν Θεσπρωτικόν) και η Κάτω Λάκκα Σούλι» τόμος Β’ Αθήνα 1978.
Ο Κολιό Κωνσταντής είναι πατέρας του Θύμιο Κολιού και του Κώτση Κολιού. Γνώριζε ανάγνωση και γραφή και βοήθησε και άλλους χωριανούς να γνωρίσουν ανάγνωση και γραφή. Με την ανωτέρω επιστολή γνωρίζουμε για πρώτη φορά το όνομα Μουχτάρη (προέδρου) του χωριού μας. Εκ παραδόσεων και ενθυμήσεων Μουχτάρηδες του χωριού χρημάτισαν ο Λάμπρος Ευθυμίου Λαμπρούσης (Λάμπρο Θύμιος ή Λάμπρο Χατζιάρας) την πληροφορία αυτή μου την έδωσε η εγγονή του από την κόρη του Κωνστανίνα Λαμπρούση Πανάγιω του Χρήστου ( Τάκη Πανέλαινα) ο Κατσάνος Αθανάσιος του Χρήστου (Ανοστάκης, 1864-1928) και ο αδελφός του Κατσάνος Αντώνιος του Χρήστου (Ντων-Κωνσταντής, 1873-1973).
Όπως προκύπτει από γραπτή πηγή, κατά την απελευθέρωση από τον τουρκικό ζυγό Μουχτάρης του χωριού ήταν ο Λάμπρος Βασιλείου Λαμπρούσης (Λάμπρο Βάσης).
Όπως προανέφερα με το Δ. 7- Αυγούστου-1919 δημοσιεύθηκε η σύσταση των Δήμων και Κοινοτήτων της περιοχής, που είχε ως εξής (σελ. 1302 (Φ.Ε.Κ. αριθ. φύλλου 181/ 14-8-1919 τεύχος Α΄): αναγνωρίζεται σαν κοινότης το Νικολίτσι και η Νάσσαρη συνοικισμός του Νικολιτσίου καθώς και η Ελαία (Ντάρα). Σύμφωνα με ενθυμήσεις πρώτος πρόεδρος της νεοσυσταθείσας κοινότητας Νικολιτσίου χρημάτισε ο Βαγγελής Θεόδωρος του Ευ. Ο Βαγγελής Θεόδωρος γεννήθηκε το 1879, ήταν Σαρακατσάνος μεγαλοκτηνοτρόφος και διέμενε τη χειμερινή περίοδο στην Παλουριά και το καλοκαίρι στα Ζαγοροχώρια. Όταν την καλοκαιρινή περίοδο βρισκόταν στα ορεινά, τον αντικαθιστούσε ο Νταρανίτης Ντούλα (Κωνσταντίνος) Παππάς. Το 1940 πήρε το αρχείο της κοινότητας στο Πάπιγκο, στο καλοκαιρινό σπίτι του, όπου δυστυχώς καταστράφηκε την περίοδο του εμφυλίου πολέμου σύμφωνα με μαρτυρίες απογόνων του.
« Ντάρα Λάκκας Σουλίου, Λαογραφία» Αθανάσιος Δημ. Στράτης, Αθήνα 2013.
Επίσης την περίοδο που το χωριό μας ήταν συνοικισμός της κοινότητας Νικολιτσίου πρόεδρος της κοινότητας ήταν και ο Νικολιτσιώτης Μάρκου Χρήστος του Θωμάς (Κητσ-Θωμάς). Όπως αναφέρω και παραπάνω, στις 2-3-1926 με Διάταγμα με το οποίο δημοσιεύτηκε στις 6 Μαρτίου 1926 (Φ.Ε.Κ. Αριθ. Φύλλου 81/6-3-1926 τεύχος Α΄): ο συνοικισμός «Νάσσαρη» απεσπάσθη από την Κοινότητα Νικολιτσίου και αναγνωρίσθηκε ως ιδία κοινότητα. Για μικρό χρονικό διάστημα μέχρι να προκηρυχθούν εκλογές για την ανάδειξη κοινοτικού συμβουλίου καθήκοντα προέδρου άσκησε ο τελευταίος Μουχτάρης του χωριού μας Λαμπρούσης Λάμπρος του Βασιλείου (Λάμπρος Βάσης, 1874-1928).
Από τις εκλογές προέκυψε πενταμελές διοικητικό συμβούλιο αποτελούμενο από τους:
Σ. Δήμας (Σωτήριος Χρήστου Δήμας ήΣωτήρ Δήμας ή Σωτήρ Κίτσος), Α. Δήμας (Αθανάσιος Δημητρίου Δήμας ή Νασμητοδήμας), Α. Δήμος ( Αθανάσιος Δημητρίου.Δήμος ή Νασιογιωρδήμος), Μ. Λαμπρούσης (Μιχαήλ Λάμπρου Λαμπρούσης ή Μιχαλ-Λάμπρος), Σ. Ζήκας (Σπυρίδων Κωνσταντίνου Ζήκας ή Πήλιο Ζήκας).
Το πενταμελές κοινοτικό συμβούλιο εκλέγει πρόεδρο για το έτος 1927 τον Ζήκα Σπυρίδωνα του Κωνσταντίνου (Πήλιο Ζήκα, 1890- 1945), για το έτος 1928 τον Δήμο Αθανάσιο του Δημητρίου (Νασιο-Γιωρδήμο, 1894-1954) και για το έτος 1929 τον Λαμπρούση Μιχαήλ του Λάμπρου (Μιχάλη Λάμπρο, 1884-1968).
Στις 4 Αυγούστου 1929 έχουμε αυτοδιοικητικές εκλογές και εκλέγεται πενταμελές συμβούλιο αποτελούμενο από τους: Σωτήριο Χρήστου Δήμα ( Σωτήρ Δήμα ή Σωτήρ Κήτσο),Μιχαήλ Λάμπρου Λαμπρούση ( Μιχαλ-Λάμπρο), Σπυρίδωνα Κωνσταντίνου Ζήκα (Πήλιο Ζήκας), Κωνσταντίνο Δημητρίου Λαμπρούση (Κωνσταντή Τούσης) και Σπυρίδων Δημητρίου Παφίλα (Σπύρο Μήτρος). Το έτος 1930 πρόεδρος είναι ο Λαμπρούσης Μιχαήλ του Λάμπρου (Μιχάλη Λάμπρος)
Τα έτη 1931-1933 και 1934 πρόεδρος είναι ο Ζήκας Σπυρίδων του Κωνσταντίνου (Πήλιο Ζήκας) και το έτος 1932 είναι ο Δήμας Σωτήριος του Χρήστου (Σωτήρη Δήμας ή Σωτήρη Κίτσος, 1898-1975).
Εκλογές 11-Φεβρουαρίου 1934 και επανεκλέγεται το ίδιο κοινοτικό συμβούλιο. Σε πιστοποιητικό που εκδόθηκε από την κοινότητα στις 20 Απριλίου 1934 υπογράφει ως πρόεδρος ο Σπυρίδων Κ. Ζήκος (Πήλιο Ζήκας).
Πρόεδρος για το έτος 1935 εκλέγεται o Κωνσταντίνος Δημητρίου Λαμπρούσης (Κωνσταντή Τούσης, 1889-1967). Σε πιστοποιητικό που έχει ημερομηνία έκδοσης 10 Μαρτίου 1935 υπογράφει ως πρόεδρος ο Κωνσταντίνος Δημητρίου Λαμπρούσης (Κωνσταντή Τούσης). Από το έτος 1936 μέχρι και το 1941 πρόεδρος είναι ο Παφίλας Σπυρίδων του Δημητρίου (Σπύρο Μήτρος, 1900-1983). Πρόεδρος για το έτος 1942 και το πρώτο εξάμηνο 1943 είναι ο Κίτσιος Χρηστάκης του Ευθυμίου (Χρηστάκη Θύμιος, 1904-1943). Στις 4 Ιουλίου 1943 πέρασε από το χωριό μας ο αρχηγός της αντιστασιακής οργάνωσης Ε.Ο.Ε.Α.-Ε.Δ.Ε.Σ. Στρατηγός Ναπολέων Ζέρβας και ανέθεσε την προεδρία στον Παφίλα Σπυρίδωνα του Δημητρίου (Σπύρο Μήτρο), ο οποίος ασκεί καθήκοντα προέδρου μέχρι 5 Σεπτεμβρίου 1947.
Από τον Άσσο ο Ναπολέων Ζέρβας έδωσε την εντολή για την ανατίναξη της γέφυρας Καλογήρου, η οποία και έγινε τη νύχτα ξημερώνοντας 5 Ιουλίου του 1943.
Για ένα περίπου μήνα καθήκοντα προέδρου, από 5-9-1947 μέχρι 12-10-1947, ασκεί ο Λαμπρούσης Χρήστος του Ιωάννη ( Τάκη Νάκος, 1912-2001).
Από 12-10-1947 έως 2 Ιανουαρίου 1950 πρόεδρος είναι ο Ζήκας Θωμάς του Αναστασίου (Θωμά Ζήκας, 1913-1985).
Με τη με αριθ. 10.868/20-10-1949 απόφαση της Νομαρχίας Πρέβεζας διορίζονται στην κοινότητα Άσσου ως κοινοτικοί σύμβουλοι οι παρακάτω: Ζήκας Θωμάς του Αναστασίου, Κατσάνος Γεώργιος του Αναστασίου, Χρήστου Γεώργιος του Αναστασίου, Λαμπρούσης Δημήτριος του Κωνσταντίνου και Νάκιας Δημήτριος του Λάμπρου. Πρόεδρος με μυστική ψηφοφορία εκλέγεται ομόφωνα ο Λαμπρούσης Δημήτριος του Κωνσταντίνου ( Δημητράκη Κωνσταντής, 1919-1992) και αντιπρόεδρος ο Κατσάνος Γεώργιος του Αναστασίου με ψήφους 3 έναντι 2 του Νάκια Δημητρίου του Λάμπρου. Ο Λαμπρούσης Δημήτριος (Δημητράκη Κωνσταντής) κατέχει το αξίωμα του προέδρου από 2 Ιανουαρίου 1950 μέχρι 2 Ιουλίου 1951.
Στις 15-4-1951 διεξήχθησαν κοινοτικές εκλογές και εκλέχτηκαν κοινοτικοί σύμβουλοι οι: Θεοδώρου Θεόδωρος του Σωτηρίου (Θοδωράκη Σωτήρης), Λαμπρούσης Σπυρίδων του Γεωργίου (Πήλιο Γάκης), Λαμπρούσης Δημήτριος του Παναγιώτη (Δημητράκη Πάνος), Κατσάνος Γεώργιος του Αναστασίου (Γάκη Ναστάση Γιωργάκης) και Νάκιας Δημήτριος του Λάμπρου (Τούση Λάμπρο Νάκιας). Πρόεδρος εκλέγεται ο Θεοδώρου Θεόδωρος του Σωτηρίου και αντιπρόεδρος ο Λαμπρούσης Δημήτριος του Παναγιώτη.
Ο νέος πρόεδρος Θεοδώρου Θεόδωρος (1909-1991) αναλαμβάνει καθήκοντα στις 2 Ιουλίου 1951 μέχρι τέλος του έτους. Το έτος 1952 πρόεδρος είναι ο Λαμπρούσης Δημήτριος του Παναγιώτη (Δημητράκη Πάνος, 1922-2012),
το έτος 1953 ο Λαμπρούσης Σπυρίδων του Γεωργίου (Πήλιο Γάκης, 1920-2003) και το έτος 1954 ο Θεοδώρου Θεόδωρος του Σωτηρίου.
Στις 21-11-1954 διεξήχθησαν κοινοτικές εκλογές και εκλέγονται κοινοτικοί σύμβουλοι οι: : Θεοδώρου Θεόδωρος του Σωτηρίου (Θοδωράκη Σωτήρης), Κωλέτσης Χρήστος του Ευαγγέλου (Τάκη Βαγγέλης), Λαμπρούσης Κωνσταντίνος του Γεωργίου (Κώτση Γάκης), Λαμπρούσης Δημήτριος του Παναγιώτη (Δημητράκη Πάνος) και Παφίλας Σπυρίδων του Δημητρίου (Σπύρο Μήτρος).
Ομόφωνα το κοινοτικό συμβούλιο εκλέγει πρόεδρο τον Θεοδώρου Θεόδωρο και αντιπρόεδρο τον Κωλέτση Χρήστο. Ο Θεοδώρου Θεόδωρος παραμένει πρόεδρος μέχρι 18 Ιανουαρίου 1957 και παραδίδει στον Λαμπρούση Κωνσταντίνο του Γεωργίου (Κώτση Γάκη, 1917-1992), ο οποίος ασκεί τα καθήκοντα του προέδρου μέχρι τον Απρίλιο του 1959 με αντιπρόεδρο τον Παφίλα Σπυρίδωνα του Δημητρίου (Σπύρο Μήτρο).
Στις 5-Απριλίου-1959 διεξήχθησαν κοινοτικές εκλογές και εκλέγονται κοινοτικοί σύμβουλοι οι: : Θεοδώρου Θεόδωρος του Σωτηρίου, Λαμπρούσης Κωνσταντίνος του Γεωργίου, Λαμπρούσης Δημήτριος του Παναγιώτη, Λαμπρούσης Δημήτριος του Κωνσταντίνου και Ζήκας Θωμάς του Αναστασίου.
Ομόφωνα εκλέγεται πρόεδρος ο Λαμπρούσης Δημήτριος του Παναγιώτη (Δημητράκη Πάνος) και αντιπρόεδρος ο Λαμπρούσης Δημήτριος του Κωνσταντίνου (Δημητράκη Κωνσταντής).
Στις 5-4-1961 παραιτείται ο αντιπρόεδρος Λαμπρούσης Δημήτριος του Κωνσταντίνου και καθήκοντα αντιπροέδρου ασκεί ο Καλέσιος Ευστράτιος του Κωνσταντίνου μέχρι το τέλος του έτους. Στις 11 Ιουλίου 1962 παραιτείται ο πρόεδρος Λαμπρούσης Δημήτριος του Παναγιώτη (Δημητράκη Πάνος) και αναλαμβάνει πρόεδρος μέχρι τέλος του έτους ο Ζήκας Θωμάς του Αναστασίου, οποίος είχε ήδη εκλεγεί αντιπρόεδρος για το έτος 1962. Στις 30-12-1962 εκλέγεται πρόεδρος ο Θεοδώρου Θεόδωρος του Σωτηρίου και παραμένει πρόεδρος μέχρι τις κοινοτικές εκλογές που διεξάγονται στις 5 Ιουλίου 1964.
Στις συγκεκριμένες κοινοτικές εκλογές ο εκλογικός νόμος προβλέπει για πρώτη φορά ο συνδυασμός να έχει αρχηγό. Ο αρχηγός του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού εκλέγεται πρόεδρος. Πρόεδρος εκλέγεται ο Θεοδώρου Θεόδωρος του Σωτηρίου, αντιπρόεδρος ο Κατσάνος Κωνσταντίνος του Αναστασίου (Κωσιούλας) και μέλη ο Παφίλας Σπυρίδων του Δημητρίου, ο Κατσάνος Ευθύμιος του Χρήστου (Θύμιο Χρήστος) και ο Κώστας Κωνσταντίνος του Αναστασίου (Κώτσο Ναστάσης).
Στις 24 Ιουλίου 1966 παραιτείται ο πρόεδρος Θεοδώρου Θεόδωρος και νέος πρόεδρος εκλέγεται ο μέχρι τότε αντιπρόεδρος Κατσάνος Κωνσταντίνος του Αναστασίου (Κωσιούλας, 1909-1995), οποίος παραμένει στο αξίωμα του προέδρου μέχρι 3 Ιανουαρίου 1969.
Στις 3-1-1969 έχουμε νέο κοινοτικό συμβούλιο με πρόεδρο τον Λαμπρούση Δημήτριο του Κωνσταντίνου, αντιπρόεδρο τον Καλέσιο Φώτιο του Κωνσταντίνου και μέλη τον Κούση Κωνσταντίνο του Παναγιώτη (Κώστα Πάνο), τον Δήμα Αναστάσιο του Γεωργίου (Τάσο Γιωργάκη) και τον Μήτο Αθανάσιο του Δημητρίου (Νάσο Τόκα).
Στις 24-9-1974 πρόεδρος αναλαμβάνει ο Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Άσσου Σωτηρίου Αχιλλέας του Σωτηρίου, αντιπρόεδρος ο Παφίλας Σπυρίδων του Δημητρίου και μέλη ο Ζήκας Αλέξανδρος του Σπύρου, ο Κατσάνος Ευθύμιος του Χρήστου και ο Κώστας Κωνσταντίνος του Αναστασίου.
Στις 30 Μαρτίου 1975 διεξήχθησαν κοινοτικές εκλογές και εκλέγεται πρόεδρος ο Κατσάνος Χρήστος του Ευθυμίου (Τάκη Θύμιο Χρήστος) και μέλη ο Δήμας Μιλτιάδης του Ευθυμίου, ο Λαμπρούσης Κωνσταντίνος του Γεωργίου, ο Κούσης Ευάγγελος του Παναγιώτη και Νάκιας Δημήτριος του Λάμπρου. Το νέο κοινοτικό συμβούλιο αναλαμβάνει καθήκοντα την 1η Ιουνίου 1975 και εκλέγει αντιπρόεδρο τον Νάκια Δημήτριο. Στις 2 Σεπτεμβρίου 1977 απεβίωσε ο αντιπρόεδρος Δημήτριος Νάκιας και νέος αντιπρόεδρος εκλέγεται ο Λαμπρούσης Κωνσταντίνος του Γεωργίου. Στις 24-7-1978 παραιτείται ο πρόεδρος Κατσάνος Χρήστος και καθήκοντα προέδρου αναλαμβάνει μέχρι τέλος του έτους, με ομόφωνη απόφαση του κοινοτικού συμβουλίου, ο μέχρι τότε αντιπρόεδρος Λαμπρούσης Κωνσταντίνος.
Στις 15-10-1978 διεξήχθησαν κοινοτικές εκλογές και εκλέγεται πρόεδρος ο Λαμπρούσης Δημήτριος του Παναγιώτη (Δημητράκη Πάνος) και μέλη ο Καλέσιος Ιωάννης του Κωνσταντίου, ο Δήμας Πέτρος του Θεοδώρου, ο Ζήκας Σωτήριος του Γεωργίου και ο Λαμπρούσης Ευθύμιος του Κωνσταντίνου. Η θητεία του νέου κοινοτικού συμβουλίου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 1979 και τελειώνει 31-12-1982. Την πρώτη διετία αντιπρόεδρος ο Καλέσιος Ιωάννης και τη δεύτερη ο Δήμας Πέτρος.
Στις 17-10-1982 διεξήχθησαν κοινοτικές εκλογές και εκλέγεται πρόεδρος για την επόμενη τετραετία ο Δήμας Πέτρος του Θεοδώρου και μέλη ο Κούσης Κωνσταντίνος του Βασιλείου, ο Λαμπρούσης Δημήτριος του Παναγιώτη, ο Παφίλας Νικόλαος του Χρήστου, ο Λαμπρούσης Αντώνιος του Γεωργίου, ο Νάκιας Ευάγγελος του Φωτίου, ο Δήμας Μιλτιάδης του Ευθυμίου και πάρεδροι για τον συνοικισμό του Άσσου ο Παφίλας Δημήτριος του Ευγενίου και για τον συνοικισμό του Κερασόβου ο Λαμπρούσης Βησσάριος του Κωνσταντίνου. Αντιπρόεδρος εκλέγεται ο Κούσης Κωνσταντίνος του Βασιλείου (Κωνσταντή Βασίλης). Στις εκλογές αυτές προβλέπεται για πρώτη φορά ο θεσμός του παρέδρου και αυξάνεται ο αριθμός των μελών του κοινοτικού συμβουλίου από πέντε (5) σε επτά (7).
Στις 12-10-1986 διεξήχθησαν κοινοτικές εκλογές και επανεκλέγεται πρόεδρος για την επόμενη τετραετία ο Δήμας Πέτρος του Θεοδώρου και μέλη οι: Κατσάνος Αθανάσιος του Ευθυμίου (Νάσο Θύμιος), Κατσάνος Αναστάσιος του Δημητρίου (Τάσο Μήτσος), Λαμπρούσης Ευθύμιος του Κωνσταντίνου (Θύμιο Κωνσταντής), Λαμπρούσης Γεώργιος του Αντωνίου και της Κων/νας (Γάκη Ντώνης), Καλέσιος Ιωάννης του Κων/νου και Κούσης Ευάγγελος του Παναγιώτη (Βαγγέλ Πάνο Κώτσης). Αντιπρόεδρος για την πρώτη διετία εκλέγεται ο Κατσάνος Αθανάσιος του Ευθυμίου και τη δεύτερη ο Κατσάνος Αναστάσιος του Δημητρίου, ενώ Πάρεδρος για το συνοικισμό Κερασόβου ο Καλέσιος Δημήτριος του Χρήστου (Μήτσο Τάκη Βαγγέλης).
Στις 14-10-1990 διεξήχθησαν κοινοτικές εκλογές και εκλέγεται πρόεδρος για την επόμενη τετραετία ο Χρήστου Αναστάσιος του Γεωργίου και μέλη οι: Λαμπρούσης Ιωάννης του Αντωνίου, Δήμας Πέτρος του Θεοδώρου, Κούσης Παναγιώτης του Ευαγγέλου, Δήμας Μιλτιάδης του Ευθυμίου, Λαμπρούσης Γεώργιος του Δημητρίου (Γιώργο Δημητράκη Πάνος) και Λαμπρούσης Κωνσταντίνος του Σταύρου. Αντιπρόεδρος για την πρώτη διετία ο Δήμας Πέτρος του Θεοδώρου και τη δεύτερη διετία ο Δήμας Μιλτιάδης του Ευθυμίου. Πάρεδρος για τον συνοικισμό Κερασόβου ο Καλέσιος Δημήτριος του Χρήστου (Μήτσο Τάκη Βαγγέλης).
Στις 14-10-1994 διεξήχθησαν κοινοτικές εκλογές και εκλέγεται πρόεδρος για την επόμενη τετραετία ο Δήμας Γεώργιος του Χρήστου (Γιώργο Τάκη Θόδωρος) και μέλη: Θεοδώρου Ιωάννης του Γεωργίου (Γιάννη Γάκη Θοδωρής), Καλέσιος Αντώνιος του Ιωάννη, Λαμπρούσης Γεώργιος του Δημητρίου (Γιώργο Δημητράκη Πάνος), Λαμπρούσης Κωνσταντίνος του Σταύρου, Παφίλας Σπυρίδων του Κωνσταντίνου και Κούσης Παναγιώτης του Ευαγγέλου. Αντιπρόεδρος για την πρώτη διετία εκλέγεται Ο Λαμπρούσης Γεώργιος και για τη δεύτερη ο Καλέσιος Αντώνιος. Πάρεδρος για τον συνοικισμό Κερασόβου ο Δήμας Νικόλαος του Λάμπρου.
Μέχρι το 1998 ήταν ανεξάρτητη κοινότητα. Κατά τη διοικητική διαίρεση της Ελλάδας με το σχέδιο «Καποδίστριας» και για μια δωδεκαετία και από 1-1-1999 μέχρι το 31-12-2010 ο Άσσος ανήκε στο τοπικό δημοτικό διαμέρισμα Άσσου του Καποδιστριακού Δήμου Θεσπρωτικού με έδρα το Θεσπρωτικό. Στις εκλογές που διεξήχθησαν στις 11 και 18 Οκτωβρίου1998 για τον καποδιστριακό Δήμο Θεσπρωτικού Δήμαρχος εκλέγεται ο Βασίλειος Καινούργιος του Κων/νου από το Θεσπρωτικό, πρόεδρος του τοπικού δημοτικού διαμερίσματος Άσσου και δημοτικός σύμβουλος ο Δήμας Μιλτιάδης του Ευθυμίου και τοπικοί σύμβουλοι οι: Κατσάνος Αθανάσιος του Ευθυμίου, Δήμας Λάμπρος του Χρήστου. Επίσης εξελέγη δημοτικός σύμβουλος κα ο Κούσης Παναγιώτης του Ευαγγέλου, ο οποίος διετέλεσε και πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου και ο Παφίλας Σπυρίδων του Κωνσταντίνου (Σπύρος του Μήτσο Σπύρου).
Στις εκλογές που διεξήχθησαν στις 13 Οκτωβρίου2002 για τον καποδιστριακό Δήμο Θεσπρωτικού Δήμαρχος εκλέγεται ο Σπυρίδων Βάσσης του Ευστρατίου από το Ριζοβούνι και πρόεδρος του τοπικού δημοτικού διαμερίσματος Άσσου και δημοτικός σύμβουλος ο Θεοδώρου Θωμάς του Θεοδώρου και τοπικοί σύμβουλοι οι: Ζήκας Σπυρίδων του Γεωργίου, Καλέσιος Ευθύμιος του Ευαγγέλου, Δήμας Μιλτιάδης του Ευθυμίου και Δήμας Λάμπρος του Χρήστου. Επίσης από το χωριό μας εξελέγησαν δημοτικοί σύμβουλοι και οι: Λαμπρούσης Κωνσταντίνος του Σταύρου και Σταύρου Δημήτριος του Περικλή. Στις 4 Ιουλίου 2004 απεβίωσε ο Δήμαρχος Σπυρίδων Βάσσης και η πλειοψηφούσα παράταξη εκλέγει Δήμαρχο τον μέχρι τότε αντιδήμαρχο Χρήστο Αθανασίου από το Θεσπρωτικό.
Στις εκλογές που διεξήχθησαν στις 15 Οκτωβρίου2006 για τον καποδιστριακό Δήμο Θεσπρωτικού Δήμαρχος εκλέγεται ο Χρήστος Αθανασίου από το Θεσπρωτικό, πρόεδρος του τοπικού δημοτικού διαμερίσματος Άσσου ο Δήμας Περικλής του Ιωάννη και μέλη οι: Θεοδώρου Νικόλαος του Αχιλλέα και Κατσάνος Γεώργιος του Κωνσταντίνου (Γιώργο Κωσιούλας). Δημοτικοί σύμβουλοι εκλέγονται ο Κατσάνος Ιωάννης του Αποστόλου, ο οποίος χρημάτισε και αντιδήμαρχος και ο Παφίλας Σπυρίδων του Κωνσταντίνου(Σπύρος του Μήτσο Σπύρου). .
Από 1-1 2011 μέχρι σήμερα ο Άσσος (τοπική κοινότητα Άσσου-Δημοτική ενότητα Θεσπρωτικού) ανήκει στο Δήμο Ζηρού της περιφερειακής ενότητας Πρέβεζας, όπως διαμορφώθηκε με το πρόγραμμα «Καλλικράτης». Έδρα του Δήμου Ζηρού είναι η Φιλιππιάδα.
Στις εκλογές που διεξήχθησαν στις 7 και 14 Νοεμβρίου 2010 για τον Καλλικρατικό Δήμο Ζηρού Δήμαρχος εκλέγεται ο Δημήτριος Γιολδάσης από τη Φιλιππιάδα, πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Άσσου εκλέγεται ο Κατσάνος Ιωάννης του Αποστόλου και μέλη οι: Ζήκας Σωτήριος του Γεωργίου και Σταύρου Χρήστος του Γεωργίου (η θητεία του συμβουλίου λήγει στις 31 Αυγούστου 2014).
Στις εκλογές που διεξήχθησαν στις 18 και 25 Μαΐου 2014 Δήμαρχος Ζηρού εκλέγεται ο Νικόλαος Καλαντζής από τη Φιλιππιάδα, πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Άσσου ο Κατσάνος Κωνσταντίνος του Ευαγγέλου και μέλη οι: Κατσάνος Ιωάννης του Αποστόλου και Λαμπρούσης Ευάγγελος του Βησσαρίου. Η θητεία των νέων Δημοτικών αρχών αρχίζει στις 1 Σεπτεμβρίου 2014 και θα λήξει στις 31 Αυγούστου του πέμπτου έτους.
Μακροβιότεροι πρόεδροι του χωριού μας: 1)Παφίλας Σπυρίδων του Δημητρίου (Σπύρο Μήτρος) με θητεία δέκα και πλέον χρόνια, 2) Λαμπρούσης Δημήτριος του Παναγιώτη (Δημητράκη Πάνος) με θητεία οκτώ χρόνια και τέσσερις μήνες, 3) Δήμας Πέτρος του Θεοδώρου (Πέτρο Θόδωρος) με θητεία οκτώ χρόνια, 4 ) Λαμπρούσης Δημήτριος του Κων/νου (Δημητράκη Κωνσταντής) με θητεία επτά χρόνια και δυόμισι μήνες, 5) Θεοδώρου Θεόδωρος του Σωτηρίου (Θοδωράκη Σωτήρης) με θητεία επτά χρόνια και ενάμιση μήνα, 6) Ζήκας Σπυρίδων του Κωνσταντίνου (Πήλιο Ζήκας) με θητεία τέσσερα χρόνια, 7) Χρήστου Αναστάσιος του Γεωργίου με θητεία τέσσερα χρόνια, 8) Δήμας Γεώργιος του Χρήστου (Γιώργο Δήμας) με θητεία τέσσερα χρόνια, 9) Δήμας Μιλτιάδης του Ευθυμίου (Μιλτιάδη Θύμιος) με θητεία τέσσερα χρόνια, 10) θεοδώρου Θωμάς του Θεοδώρου (Θωμά Θοδωράκης) με θητεία τέσσερα χρόνια, 11) Δήμας Περικλής του Ιωάννη (Περικλή Γιάννης) με θητεία τέσσερα χρόνια, 12) Κατσάνος Ιωάννης του Αποστόλου (Γιάννη Ποστόλης) με θητεία τρία χρόνια και οκτώ μήνες και 13) Κατσάνος Χρήστος του Ευθυμίου (Τάκη Θύμιο Χρήστος) με θητεία τρία χρόνια και δύο μήνες.
Πρώτος κοινοτικός Γραμματέας της Νάσσαρης (Άσσου) ο Μήτσιος ή Χρήστου Αναστάσιος του Χρήστου (Ναστάση Χρήστος, 1878-1932). Διετέλεσε γραμματέας από ιδρύσεως της κοινότητας (6 Μαρτίου 1926 (Φ.Ε.Κ. Αριθ. Φύλλου 81/6-3-1926 τεύχος Α΄) μέχρι το θάνατό του 21 Μαΐου 1932. Μετά τον θάνατο του Ναστάση Χρήστου και για μια περίπου δεκαετία χρέη γραμματέα στην κοινότητά μας έκανε ο Γραμματέας της κοινότητας Πολυσταφύλου Ευάγγελος Καραβίδας και για μικρό χρονικό διάστημα ο Γραμματέας της κοινότητας Σκιαδά Ζαφείρης Χρήστος του Χαραλάμπους (Κίτσο Χαράλαμπος). Από το 1942 μέχρι το θάνατό του καθήκοντα Γραμματέα ασκεί ο Κατσάνος Αθανάσιος του Νικολάου (Νάσιο Κολιός, 1911-1946). Από το 1947 έως και την 20η Αυγούστου του 1950 Γραμματέας της κοινότητας ο Δήμας Χρήστος του Θεοδώρου (Τάκη Θόδωρος, 1912-2009 ). Το κοινοτικό συμβούλιο έκανε δεκτή την παραίτησή του με την υπ. αριθμό 6/20-8-1950 πράξη του. Με την ίδια πράξη το κοινοτικό συμβούλιο αναθέτει καθήκοντα Γραμματέα στον Χρήστου Γεώργιο του Αναστασίου (Γάκη Ναστάση Χρήστο, 1914-1999). Ο Γεώργιος Χρήστου είναι ο μακροβιότερος γραμματέας της κοινότητάς μας. Συνταξιοδοτήθηκε στις 31-12-1979.
Στις 1 Απριλίου 1980 καθήκοντα Γραμματέα αναλαμβάνει ο Λαμπρούσης Σπυρίδων του Δημητρίου (Σπύρο Δημητράκη Κωνσταντής). Ο Λαμπρούσης Σπυρίδων είναι ο τελευταίος Γραμματέας της κοινότητας Άσσου μέχρι 31-12-1998.
Καθήκοντα κοινοτικού κλητήρα στην κοινότητά μας ασκεί από το 1958 μέχρι το 1974 ο Παφίλας Χρήστος του Δημητρίου (Τάκη Μήτρο Νάκος ή Τάκη Βγένης ή Τάκη Καράβας, 1916-1992).
Από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 το γραφείο της κοινότητας Άσσου στεγάζεται σε ιδιόκτητο κοινοτικό κατάστημα, το οποίο κτίστηκε σε οικόπεδο που δώρισε για το σκοπό αυτό ο μακροβιότερος πρόεδρος του χωριού μας Παφίλας Σπυρίδων του Δημητρίου (Σπύρο Μήτρος, 1900-1983).

Παύλος Γεωργίου Χρήστου
Δάσκαλος
Αθήνα 30 Μαρτίου 2015

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *